Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 6/2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. 

U kunt de leveringsvoorwaarden als een pdf-bestand bekijken door op onderstaande link te klikken:

leveringsvoorwaarden