Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 2 juli 2019 onder nr. 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. 

U kunt de leveringsvoorwaarden als een pdf-bestand bekijken door op onderstaande link te klikken:

leveringsvoorwaarden